Espanõl Deutsch русский Francais English
Meny MENY
Bekännelsen

Bekännelsen

Utgiven 2019
Förlaget: Venaröd förlag
Omslagsbild: Melker Garay

På baksidan av boken går att läsa:

”Bekännelsen” är en berättelse om vanmakt och pennalism. Det handlar om anstaltspatienten Horace Rulfo som gör allt för att finna mening i tillvaron. Med hjälp av sina syner, språket och litteraturen försöker han uthärda livet på anstalten. Han drivs i sin ensamhet av en önskan om att få krama någon. Att få uppleva en annan människas kroppsvärme. Att få känna att han själv har ett värde som människa. Hans relation till doktorn har flera bottnar. Inför denne är han fullkomligt försvarslös. Det är en fråga om makt och maktmissbruk. Och om kamp och uppror.

Recensioner

"Författaren har en utomordentlig språklig uttrycksförmåga och en fin känsla för att beskriva filosofiska problem."
Bibliotekstjänst, Michael Nyhaga

"Rulfo är således en företrädesvis abstrakt figur med bedrägliga sinnen och det står från början klart att Melker Garay inte har skrivit någon realistisk skildring från ett mentalsjukhus utan en metaforisk filosofisk berättelse om människans existentiella ensamhet, där ingenting utom just själva ensamheten är självklar. Garays symboliska beskrivning av människans ofrånkomliga instängdhet poängterar dessa grymma villkor, där det aldrig går att få klarhet om verklighetens beskaffenhet." Hela recensionen »
Sydsvenskan, Eva Ström

"Här finns inga märkvärdigheter men ett ohyggligt patos. Ibland når han såna höjder att man nästan tappar andan. Här ett utdrag — inledningen till ark 47:
»Jag önskar att jag med ord kunde omfamna hela tillvaron. Att kunna levandegöra den sublimt lockande himlen som får profeten att tala om sitt dödsrike — paradiset. Att kunna gestalta den tomhet som likt en hungrande mask tränger in i allt som är friskt. Och att kunna använda mig av djärva metaforer för att åskådliggöra det som inte låter sig åskådliggöras.«" Hela recensionen »
Opulens, Jonas Thente

 

Bokus »