Espanõl Deutsch русский Francais English
Meny MENY

Svenska PEN

Svenska PEN

Svenska PEN grundades 1922 med syfte att försvara yttrandefriheten och värna om världslitteraturen.

PEN:s principförklaring:

1. Litteraturen erkänner inga gränser och måste förbli alla människors gemensamma egendom oavsett maktskiften och internationella kriser.

2. Under alla omständigheter, och särskilt i krigstid, skall konsten och litteraturen, som är hela mänsklighetens arvegods, hållas utanför nationella och politiska konflikter.

3. PEN-medlemmar skall alltid efter bästa förmåga främja förståelse och respekt mellan folken. De förbinder sig att göra sitt yttersta för att undanröja hat och motsättningar mellan raser, samhällsklasser och nationer samt att ha som målsätt- ning och sträva efter en enad mänsklighet i en fredlig värld.

4. PEN stödjer principen om fri spridning av tankar och åsikter inom varje land och mellan alla länder och medlemmarna förbinder sig att bekämpa varje hot mot yttrandefriheten i det egna samhället och i världen. PEN förordar principen om pressfrihet och motsätter sig censur i fredstid. PEN anser att den nödvändiga utvecklingen mot en hållbar politisk och ekonomisk världsordning kräver frihet att kritisera regeringar, förvaltningar och institutioner. Eftersom frihet innebär självvald återhållsamhet förbinder sig medlemmarna att bekämpa sådana avarter hos den fria pressen som lögnaktiga offentliggöranden, avsiktlig osanning och förvrängning av fakta i politiskt eller personligt syfte.

Svenska PEN:s hemsida: www.svenskapen.se

Dissidentbloggen 

Svenska PEN driver Dissidentbloggen där man publicerar texter av författare, journalister och bloggare som hindras att publicera sig i sina hemländer – texter som på något sätt har upprört, provocerat, visat mod, väckt frågor eller skapat nyfikenhet och därmed ansetts vara för farliga att läsas.
Dissidentbloggen drivs med stöd av Statens Kulturråd och SIDA.