Espanõl Deutsch русский Francais English
Meny MENY

Läromedel

Böckerna Råttan och Fågelskrämman

Människan har i praktiskt taget alla tider, kulturer och samhällen sökt förstå livet, världen och sig själva genom fiktionen. Att berätta, sjunga och skapa litteratur är försök att närma sig våra existentiella livsvillkor. Genom att läsa, tolka och reflektera över våra gemensamma berättelser kan vi utvecklas som människor, i våra yrken och som medborgare.

Idag tillägnar sig människor fiktion genom en uppsjö av olika medier. Skönlitteraturen står dock stark kvar som en väg till insikt och kunskap. Många utbildningar använder sig idag av skönlitterära verk i utbildningar i bl a hälsa, juridik och ledarskap. Socionomprogrammet vid Mälardalens Högskola läser nu två Novellsamlingar, Råttan och Fågelskrämman av Melker Garay som underlag för diskussioner i etiska frågor.

Beställ kostnadsfritt provexemplar »

Melker Garay

Melker Garay

Följande filmer behandlar ett ämne som kanske också skulle kunna vara av intresse i undervisningen i religion och samhälle och är fria att användas i skolan. Filmerna bygger på betraktelser ur Melker Garays senaste bok En tindrande natthimmel, 2016.

Maskinen
Maskinen.
När tro blir sanning
När tro blir sanning.

"Det här är precis vad jag velat ge mina elever, men som varit så svårt att tillgodose. Ett tillfälle och en möjlighet att få ta del av ett inspirerande och intellektuellt samtal mellan vuxna människor - om existentiella, politiska och litterära frågor."

Ida Olofsson, lärare vid Örnsköldsviks gymnasium, efter Melker Garays besök på skola

"Melker Garays besök ledde till ett intelligent och emotionellt samtal om existentiella frågor. De ryska studenterna blev mycket inspirerade och vill nu veta allt om Sveriges litteratur och identitet."

Tamara Torstendahl Salytjeva, chef för Rysk-svenska studie- och forskningscentret vid RGGU i Moskva

"De två volymerna, Råttan och Fågelskrämman, ger rika möjligheter till reflektion. Det är korta, mycket komprimerade, avskalade texter, som lyckas behandla väldigt stora frågor."

Ann Heberlein, Universitetslektor Lunds Universitet

"Att använda skönlitteratur i min undervisning ger studenterna fina verktyg till att diskutera filosofiska och existentiella frågor direkt kopplade till verkligheten."

Sylvia Olsson, Universitetsadjunkt Mälardalens Högskola

"Råttan är en utmärkt samling noveller för gymnasieelever i filosofi - ondskans så kallade problematik ges en absurd form tacksam att artikulera sig kring och genom."

Jens Jarkiewicz, Gymnasielärare, Björkö Fria Gymnasium

"Gymnasiets filosofiundervisning, slår det mig: några av de här texterna borde användas där!"

Lena Köster